Veri Güvenliğine İlişkin Yönetmelik ve Sözleşmelerin Teslimi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-010.03-00097626992
Konu : Veri Güvenliğine İlişkin Yönetmelik Değişikliği
Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerin Teslimi

12.06.2022 / 97626992
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 22.04.2024 tarihli, E-82858591-010.03-00096084230 sayılı yazımız.

b) 17.05.2024 tarihli, E-82858591-010.03-00096908132 sayılı yazımız.

20.04.2024 tarihli 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterliliklerin Bakanlıkça belirleneceği,

Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerce bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerektiği,

Söz konusu sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmeyeceği belirlenmiş,

Bakanlık Makamının 16.05.2024 tarihli 96878823 sayılı Onayı ile söz konusu sözleşme şartının yerine getirilmesine ilişkin sürenin 31.07.2024 tarihine kadar uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, anılan sözleşmelerin tesliminde teredddütler oluştuğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda; gümrük müşavirliği şirketlerinin veri güvenliği ile ilgili yaptıkları
sözleşmeleri yalnızca şirket merkezlerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri yeterlidir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız .

Mevzuat için Tıklayınız.

Veri Güvenliğine İlişkin Yönetmelik ve Sözleşmelerin Teslimi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.