Üyelik Şartları

ÜYELİK

Derneğe, gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri; asli, fahri ve onursal üye olarak belirlenir. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas mukavelesinde yer alan esaslara göre saptanır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Bir gerçek kişi kendi adına ve bir veya birden fazla tüzel kişi adına derneğe üye olamaz.
Asli ve onursal üyelerin oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
Derneğin onursal üyeleri, alanlarında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, uluslararası alanda Satınalma mesleğine gelişimine fikri katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir.
Derneğe asli, fahri ve onursal üye olmak isteyenlerin, en az 2 asli üye tarafından yazılı olarak tavsiye edilmesi şarttır.

ÜYELİK İÇİN DİĞER ŞARTLAR

Fahri ve Onursal üye olabilmek için ;
a) 18 yaşını bitirmiş olmak, (gerçek kişiler için )
b) En az lise mezunu olmak.
c) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,
d) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,
e) Dernek üyeliğinden Haysiyet Divanı kararı sonucu uzaklaştırılmış gerçek şahsın temsil ettiği veya ortağı olduğu tüzel kişiler tarafından gelebilecek üyelik talebinin Yönetim Kurulu’nun toplamının olumlu oyu ile kabul edilmiş olması,

Asli üye olabilmek için;
a) 25 yaşını bitirmiş olmak, (gerçek kişiler için)
b) En az lise mezunu olmak.
c) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,
d) Türkiye`de yurtiçinde ve/veya uluslararası boyutta her türlü satınalma hizmetinin sağlanması ve/veya ilintili  işlerle iştigal etmek,
e) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,
f) Dernek üyeliğinden Haysiyet Divanı kararı sonucu uzaklaştırılmış gerçek şahsın temsil ettiği veya ortağı olduğu tüzel kişiler tarafından gelebilecek üyelik talebinin Yönetim Kurulu’nun toplamının olumlu oyu ile kabul edilmiş olması,
Asli üyelik başvuruları özelliklerini taşımayan üye başvuruları Fahri üyelik statüsünde değerlendirebilir.