Tüsayder – Üye Kayıt Sayfası

Bay
Bayan
ADRES BİLGİLERİ
 
MEZUNİYET BİLGİLERİ
REFERANS BİLGİLERİ
 
Aşağıda açık kimliği belirtilen kişiyi tanıyoruz. Tüzüğümüzde yer alan hükümler gereği bu kişiyi Derneğimiz üyeliğine öneriyoruz.
Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği'ne Üye olmak istiyorum Üyeliğe kabul edilmem halinde Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği Tüzük ve Yönetmeliklerinde yer alan koşullara tam olarak uyacağıma taahhüt ederim.