Uygunsuzluk Tespit Edilen İthalat İşlemlerinde Elleçleme Talebi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-116[GGM-5]
Konu: Uygunsuzluk Tespit Edilen İthalat İşlemlerinde
Elleçleme Talebi

26.04.2024 / 96246474
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 03.04.2024 tarihli ve 13799474 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda özetle; ithalat uygunsuzluğu verilen bir üründe ithalatçının özel işlem taleplerini öncelikle Bakanlıklarına yapması, uygun görülmesi ve ilgili gümrük müdürlüğünün de izin vermesi durumunda izin verilen özel işlemin Bakanlıkları kontrolü altında gerçekleştirilmesinin esas olduğu, Bakanlıkları izni ve kontrolünde yapılmayan özel işleme tabi tutma işlemlerinin kabul görmediği, bu kapsamda ithalat uygunsuzluğu verilen ürünlerle ilgili ithalatçının Gümrük Müdürlüklerine yapacağı elleçleme taleplerinde yazılarında belirtilen açıklamaların dikkate alınması ve uygunsuz olduğu bildirilen ürünlerin Bakanlıkları görüşleri alınmadan yer değiştirmesine müsaade edilmemesi istenilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 yazı örneği

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uygunsuzluk Tespit Edilen İthalat İşlemlerinde Elleçleme Talebi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.