Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/9 Değişiklik

06.01.2024 Tarihli 32421 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/28)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki 421, 424 ve 430 sıra numaralı satırlarında yer alan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibareleri “Elektrikli araçlar için şarj istasyonları” şeklinde değiştirilmiş, aynı ekin 442 ve 443 sıra numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 428 sıra numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

442. 8509.40.00.00.16 Et kıyma makinaları LVD, EMC
443. 8509.80.00.00.00 Diğer cihazlar LVD, EMC

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki  442 ve 443 sıra numaralı satırın (eski) hali;

442 8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları LVD, EMC
443 8509.80.00.00.19 Diğerleri LVD, EMC

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki  428 sıra numaralı satırın (eski) hali;

428 8504.40.90.90.19 Diğerleri LVD, EMC

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/9 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.