Ulaşım Araçları Elektrik ve Elektronik Ürünler DİR Genelgesi Güncellendi 14.05.2024

GENELGE

Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Güncellendi

 

  • Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine;

  • Tanımlar Başlıklı 3 üncü maddesine (l) bendi eklendi.

    l) Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi: Şirketlerin muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı yazılımı

  •  Genel Esaslar 5 inci maddesine (2) numaralı fıkra eklendi.

    (2) (Ek: 14/05/2024) a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların DİİB kapatma işlemlerinde; DİİB kapsamında ithal edilen veya eşdeğer eşya olarak kullanılan eşyanın ihraç edilen veya yurtiçinde teslimi yapılan eşya üretiminde gerçekleşen sarfiyat oranlarının (fire ve ikincil işlem görmüş eşya oranları dahil) tespitinde ve tevsikinde mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmış Ekspertiz Raporu veya “Kurumsal Kaynak Planlama Sistem Kayıtları (ERP) dikkate alınarak düzenlenen detaylı yeminli mali müşavir raporu” esas alınabilir.

  • Geçici Madde eklendi.

    GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek: 14/05/2024) Bu Genelgenin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası, anılan fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açık ve kapatma talepli statüde bulunan belgelere uygulanır.

“İlgili Genelgenin Güncel Hali İçin Tıklayınız.”

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ulaşım Araçları Elektrik ve Elektronik Ürünler DİR Genelgesi Güncellendi 14.05.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.