Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Satışı ve Sunumu Tebliğ 2023/53

29.12.2023 Tarihli 32414 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUN İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/53)

MADDE 1- (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2024 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 45.657,00-TL (Kırkbeşbinaltıyüzelliyedi Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.348,00-TL (İkibinüçyüzkırksekiz Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 1.552,00-TL (Binbeşyüzelliiki Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 564,00-TL (Beşyüzaltmışdört Türk Lirası),

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 9.802,00-TL (Dokuzbinsekizyüziki Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 3.761,00-TL (Üçbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 23.843,00-TL (Yirmiüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 21.900,00-TL (Yirmibirbindokuzyüz Türk Lirası).

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Satışı ve Sunumu Tebliğ 2023/53 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.