TÜSAYDER Mesleki Satınalma Tanımları

TÜSAYDER Mesleki “Satınalma” Tanımı

Satınalma” :  Kurum ve Kuruluşlarda gereksinim duyulan ve tanımlanmış tüm ürünlerin ve/veya hizmetlerin; doğru kalitede, doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru stratejiler ve doğru yöntemler ile en doğru fiyattan temin edilmesi işidir.

Satınalma” kelimesi İngilizcede yer alan “purchasing, “procurement, “supply ve “sourcing kavramlarının birleşimi olarak kullanılacaktır.

 

TÜSAYDER Kurumsal Satınalma İlkeleri

TÜSAYDER, globalleşen dünyada, ülkemizdeki şirketlerin küresel rekabetçiliğini arttırmak için “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde “Kurumsal Satınalma Yönetim İlkeleri”ni aşağıdaki şekilde belirlemiştir :

 • Adil” Satınalma Yönetimi

 • Sorumlu” Satınalma Yönetimi

 • Şeffaf” Satınalma Yönetimi

 • Hesap Verebilir” Satınalma Yönetimi

 

TÜSAYDER Satınalma Mesleki Değerleri

 • Profesyonel

 • Etik

 • Global

 • Akademik

 • Saygın

 • Güçlü

 

TÜSAYDER Satınalma Meslek Standartları

TÜSAYDER, satınalma meslek standartlarını 2017 yılında güncel gerekliliklere göre ATO ile birlikte revize ederek, MYK’a sunmuştur.

 

TÜSAYDER Satınalma Organizasyonu

TÜSAYDER, satınalmanın stratejik hareket etmesinin zorunlu olduğuna inanarak, satınalma organizasyonunu üç aşamada yapılandırır :

 • Seviye.1 : Operasyonel

 • Seviye.2 : Taktiksel

 • Seviye.3 : Stratejik

 

TÜSAYDER, satınalma yöneticisinin, stratejik hareket edebilmesi için direkt üst yönetime bağlı olması gerekliliğini savunur.

C-Level kademesinde, CPO veya VP ünvanı ile temsil edilen satınalma, direkt olarak CEO’ya rapor veren konumda olmalıdır.