TÜSAYDER 2018 Yılı Mesajı “Şirketlerin Gelecek Sigortası : SATINALMA”

“ŞİRKETLERİN GELECEK SİGORTASI : SATINALMA”

Değerli Meslektaşlarımız ve Değerli Şirket Yöneticileri,

Yükselen emtia fiyatlarının getirdiği düşük karlılık riskleri ile 2017 yılını geride bırakıyoruz. 2017 yılında birçok ulusal ve global şirketin bilançolarını düşük karlılık oranları hatta zarar ile açıkladığına birlikte şahit olduk. Daha geçen ay güçlü olarak bilinen bir Alman markasının 7 bin kişiyi işten çıkartacağı haberi yayımlanırken, yine güçlü olarak bilinen bir Alman havayolu şirketinin iflas ettiği açıklandı. Ülkemizde de benzer haberler ile karşılaştık.  2018 yılında aynı sonuçlar ile karşılaşmamak için TÜSAYDER olarak değerli meslektaşlarımız ve değerli şirket yöneticileri için hazırladığımız 2018 yol haritasını sizlerle paylaşıyoruz :

 

Strateji Odaklı Satınalma

Bu konuyu birçok kez ele almamıza rağmen, halen satınalma birimlerinin taktiksel ve operasyonel seviyeden, stratejik seviyeye gelemediklerini görüyoruz.  Oysa ki satınalma birimlerinin “Kategori Yönetim” sistemi ile “Stratejik Satınalma” birimlerine dönüşmesi gerekiyor. Zira, şirketlerimizin boşa harcayarak tek kuruş bile parası yok. Bu sebeple, hiçbir satınalma fiyatını şansa bırakamayız.

“2018 yılı Satınalma Stratejileri ile daha karlı şirketler oluşturulmalıyız.”

 

Satınalma Üst Yönetimde

Halen operasyon odaklı düşündükleri için satınalma yöneticilerinin, direkt üst yönetime bağlı olmadığı şirketler görünüyoruz. Bu şekilde düşünen şirketlerin kaçınılmaz sonunu yukarıda belirttik. Şirketin karlılık düzeyinin yükseltilmesi, en önemli birimlerden biri olan satınalma birimlerinin, organizasyon içinde güçlü hale getirilmesi ile başarılabilir. Aksi halde, tedarikçiyi ve fiyatı kontrol altında tutamadığı için düşük kar oranları ile çalışmaya veya zarar etmeye devam edeceksiniz.

“2018 yılında Satınalma Yöneticileri üst yönetimde olmalı ve üst düzey kararlarda yer almalıyız.”

 

Riski  Yöneten Satınalma

2018 yılında dış kaynaklı politik, ekonomik, yasal ve teknolojik risklerin daha fazla artacağı görülüyor. Tüm bu riskler, şirketlerimizdeki tedarik risklerinin artması anlamına geliyor. Schroder’s göre global piyasalar 2018 ile birlikte ayarlamalar dönemini geride bırakarak, denge dönemine giriyor. Denge dönemi ise satınalma birimlerini en çok zorlayan dönem olacak. Zira, Schoders  bu dönemin belirgin özelliklerini, yüksek talep, enflasyon yükselişi, tedarikte gecikmeleri ve düşük stoklar olarak tarif ediyor.

2018 yılında artması beklenen tedarik risklerinin yönetilerek, “Değer Zinciri” kesintisiz olarak müşterilerimize kadar ulaştırılmalıyız.”

 

İnovatif ve Yenilikçi Satınalma

Ülkemizde faaliyet gösteren yurtdışı kaynaklı satınalma kurumlarının, şirketlerimize belli satınalma kalıplarını kabul ettirmeye çalıştıklarını hatta bu kalıpları uygulamaları durumlarında şirketlerimizi ödüllendirdiklerini görüyoruz. Maalesef, şirketlerimiz bu kalıpları doğru olarak kabul ediyor, uygulamaya çalışmak için zaman harcıyorlar. Oysaki ana kural : “Kopyalamak Değil Adapte Etmektir”. Bu sebeple, yurtdışı kaynaklı satınalma kurumları yerine, yurtiçi kaynaklı satınama kurumları tercih edilirse başarı şansımız artacaktır.  

“2018 yılında belirli kalıpları takip eden değil, bunları şirketlerinize en uygun hale getiren inovatif ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeliyiz.”

 

Milli Satınalma 4.0

Endüstri 4.0 vizyonu ile şirketler daha dijital hale geliyor. Şirketlerimizin, varlıklarını sürdürebilmesi ve gelecekte var olabilmesi için (Endüstri 4.0 vizyonuna ulaşabilmesi için) satınalma olarak bize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Satınalma olarak gelecekteki değişime hazır olmalıyız. Bu bilinç ve sorumluluk ile hareket eden TÜSAYDER, hepimizin bildiği üzere, “Endüstri 4.0”’ı birebir kopyalamak yerine ülkemizdeki satınalma birimlerine uygun olacak şekilde “Satınalma 4.0” modelini oluşturdu. Satınalma’da Endüstri 4.0 uygulamalarını ifade eden “Satınalma 4.0” kavramını Türkiye’de ilk kez gündeme getiren TÜSAYDER, oluşturduğu modeli proje haline getiren ve bu projeyi Avrupa Birliğine sunan öncü kurum olmayı da başardı. STZ2017 ile birlikte “Milli Satınalma 4.0” konseptini Türkiye’nin gündemine taşıyan TÜSAYDER’e göre; “küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde Türkiye olarak yeni bir yarışın içindeyiz ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak istiyorsak, bu yarışın içinde var olmak zorundayız.”

“2018 yılında Satınalma 4.0 stratejilerimizi hayata geçirmeli ve ülkemizdeki tedarikçilerimizin de bu sürece ayak uydurmalarını sağlamalıyız.”

 

Satınalma Mesleği ve Eğitimleri

TÜSAYDER olarak kurulduğumuz günden beri Satınalma Mesleğinin öncelikle meslek haline gelmesi  ve akademik bir birim olması için çalışıyoruz. Mesleğimizin; daha fazla hayatımıza girecek satınalma yazılımları ile yeniden şekilleneceğini öngören TÜSAYDER, ATO ile birlikte satınalma meslek standartlarını güncel şartlara uygun hale getirdi. Satınalma bundan böyle “ULUSAL STANDARTLARI OLAN BİR MESLEK” olmuştur. Mesleğin gelişimi için akademik programların gerekliliğine inanan TÜSAYDER, mesleki eğitim programlarını 2018 yılında başlatıyor. Bir yandan içeriği ülkemize göre düzenlenmiş, günlük CPSM eğitim programlarını, diğer yandan İTÜ ile birlikte satınalma meslek standartları uyumlu 8 haftalık “Satınalma Yöneticiliği” sertifika programını 2018 yılında meslektaşlarımız için hayata geçirdi. Ayrıca, STZ2017 ile başlayan yolculuğumuza, 2018 yılında STZ Anadolu ve STZ Sektörel Zirveleri ile mesleğimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

“2018 yılında Satınalma Mesleki Eğitimler ve Zirveler ile kendimizi ve mesleğimizi geliştirmeliyiz.”

 

Satınalma Mesleki Yayınları

TÜSAYDER olarak, mesleğin en faydalı dergisi TUSAYLOOK ve mesleğin en geniş kapsamlı satınalma fiyat endeksini üyelerimiz ile aylık olarak paylaşıyoruz. 2018 yılı başında yayımlanacak TUSAYLOOK Özel Sayısı ile 2018 beklentilerini meslektaşlarımıza duyuracağız.

Diğer yandan, her ayın 10.günü yayınlanan kayıtlı ve takip edilen bir Foreks verisi haline gelen Satınalma Fiyat Endeksi TUSAYFIX ile 2018 yılında da satınalma maliyetlerimizin değişimini tüm Türkiye ile paylaşacağız.

2017 yılında büyük bir katılım ile mesleğimiz hakkında değer üreten Satınalma Meslek Anketlerine , 2018 yılında da devam ederek, tüm meslektaşlarımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.

“2018 yılında Satınalma Mesleki Yayınlarını takip ederek ve mesleki anketlere katılarak kendimizi ve mesleğimizi geliştirmeliyiz.”

 

6000’den fazla meslektaşımızı aynı çatı altında toplayan TÜSAYDER, Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız satınalma meslek derneğidir. Bügun ISO ilk 500 firmanın 326’ının; ISO ilk 100 firmanın 88’inin satınalma yöneticileri TÜSAYDER bünyesindedir. TÜSAYDER üyelerinin satınalma karar gücü 50 milyar doları aşmıştır.

 

Güçlü Satınalma , Güçlü Şirket, Güçlü Ülke” için biz satınalma yöneticilerini 2018 yılında daha zor görevler bekliyor. Ancak, hiçbir zaman unutulmamalıdır ki :

Şirketlerin Gelecek Sigortası, SATINALMA birimleridir”.

 

Tüm meslektaşlarımıza ve şirketlerimize, başarı dolu bir 2018 yılı dileriz.

 

TÜSAYDER