Türkiye ile Sri Lanka Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun

02.11.2023 Tarihli 32357 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7468                                                                      Kabul Tarihi: 26/10/2023

MADDE 1- (1) 28 Ocak 2022 tarihinde Kolombo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/11/2023

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara İçin Tıklatınız.

Türkiye ile Sri Lanka Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.