Türkiye ile Nijerya Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun

17.10.2023 Tarihli 32342 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7463                                                                      Kabul Tarihi: 5/10/2023

MADDE 1- (1) 20 Ekim 2021 tarihinde Abuja’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/10/2023

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara İçin Tıklatınız.

Türkiye ile Nijerya Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.