Türkiye ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması 8511

24.05.2024 Tarihli 32555 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8511

29 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7493 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol”ün onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ek Dosya İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması 8511 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.