Türkiye ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması 7493

03.02.2024 Tarihli 32449 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA EK 1. PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7493                                                                                Kabul Tarihi: 23/1/2024

MADDE 1- (1) 29 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması 7493 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.