Türkiye ile Kongo Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun

02.11.2023 Tarihli 32357 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7467                                                                      Kabul Tarihi: 26/10/2023

MADDE 1- (1) 7 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ArXasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/11/2023

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara İçin Tıklatınız.

Türkiye ile Kongo Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.