Türkiye ile Filistin Arasında STA Tarım ve Balık Ürünleri 8405

27.04.2024 Tarihli 32529 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8405

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin mezkûr Anlaşmanın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo l’in tadiline ilişkin olarak 26 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli 1/2023 sayılı Kararının onaylanmasına, 5301 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

26 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü
Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan ORTAK KOMİTE’nin,

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz
Değişimine Dair Protokol Finin Tablo I’nin Tadili Hakkında 1/2023 Sayılı KARAR’ı

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü (bundan böyle “Taraflar”, “Türk Tarafı” ve “Filistin Tarafı” olarak anılacaktır) arasında bir Serbest Ticaret Alanı kuran ve 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) dikkate alarak;

Anlaşma’nın, Taraflar arasında temel tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine ilişkin 7. Maddesi uyarınca;

Anlaşma’nın Protokollerini ve Eklerini değiştirmeye karar verme konusunda Ortak Komite’yi yetkilendiren Anlaşma’nın 50. Maddesini dikkate alarak;

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol Tinin Tablo I’nin Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Karan’nı dikkate alarak,

Filistin tarafının, Filistin menşeli hurmanın Türkiye’ye ithalinde yıllık gümrük vergisinden muaf tarife kotasının arttırılması talebini göz önünde bulundurarak;

AŞAĞIDAKİLERE KARAR VERMİŞTİR.

Madde 1

Anlaşma’nın Filistin Devleti menşeli tanm ürünlerine uygulanan tercihli tarife oranlarına dair Protokol Tinin Tablo I’i aşağıda belirtilen şekilde tadil edilecektir.

Protokol I Tablo I

Filistin Devleti menşeli aşağıda belirtilen ürün, Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır:

CN Kodu Kısa Ürün Tanımı Tarife Kontenjanı Miktarı (ton) MFN Gümrük

Vergisinden İndirim (%)

0804.10 Hurmalar 5000 100

Madde 2

Bu Karar, Anlaşma’nın Tadilatlara dair 49. Maddesi’nin hükümlerine uygun olarak, yürürlüğe girecektir.

Bu Karar, mutatis mutandis, Taraflar arasındaki Anlaşmanın parçasını oluşturmakta ve içine derç edilerek Anlaşmanın aynlmaz bir parçasını tesis etmektedir.

Bu Karar Ankara’da, 26/12/2023 tarihinde, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dilinde ikişer orijinal nüsha olarak yapılmıştır. Bu Karar’ın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Prof. Dr. Ömer BOLAT
Ticaret Bakanı

Filistin Devleti Adına

Dr. Faed Khalid Abed Mustafa
Büyükelçi

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Filistin Arasında STA Tarım ve Balık Ürünleri 8405 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.