Türkiye ile EFTA Arasında STA İşlenmemiş Tarım Ürünleri 8408

27.04.2024 Tarihli 32529 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8408

25 Haziran 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye tanıdığı tavizleri düzenleyen Ek III Tablo 2’sine dair düzeltmelerin 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 7267 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

26 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

NORVEÇ KRALİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, 25 Haziran 2018’de İzlanda’nın Sauöârkrökur şehrinde imzalanan EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (“Anlaşma”) Tarafı Devletlere saygılarını sunarve Anlaşma’nın Depoziteri sıfatıyla Taraf Devletleri Anlaşmadaki bazı hatalar hakkında bilgilendirilmiş olduğunu bildirmekten onur duyar ve aşağıdaki düzeltmeleri önerir:

• Ek III Tablo 2 (İsviçre’nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye tanıdığı tavizler):

Dört tarife satırı (2208.9010, 2208.9021,2208.9022 ve 2208.9099) sehven Tablo 2’nin dışında bırakılmış.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

İzlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

Lihtenştayn Prensliği Dışişleri Ofisi

Vaduz

İsveç Konfederasyonu Büyükelçiliği

Oslo

Kopya: EFTA Sekreteryası

Cenevre

Tablo 2 (26.Sayfa) HS 2208 tarife pozisyonu (2017) altındaki doğru metin aşağıdaki gibidir:

AS Kodu

(2017)

Ürünlerin tanımı Uygulanan tercihli vergi oranı

(100 kg brüt başına GHF)

Uygulanan tercihli MFN vergi oranından düşülecek miktar

(100 kg brüt başına CHF)

2208 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler    
2208.20 – üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler    
  – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar    
2208.2011 — üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0  
2208.2019 — diğerleri 0  
  – – muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar    
2208,2021 — üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0  
2208.2029 — diğerleri 0  
2208.30 – viskiler    
2208.3010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0  
2208.3020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0  
2208.40 – rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler    
2208.4010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0  
2208.4020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0  
2208.50 – cin ve geneva    
  – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar    
2208.5011 — cin 0  
2208.5019 — diğerleri 0  
  – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar    
2208.5021 – – – cin 0  
2208.5029 — diğerleri 0  
2208.60 – votka    
2208.6010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0  
AS Kodu (2017) Ürünlerin tanımı Uygulanan tercihli vergi oranı

(100 kg brüt başına CHF)

Uygulanan tercihli MFN vergi oranından düşülecek miktar

(100 kg brüt başına CHF)

2208.6020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0  
2208.7000 – likörler ve kordiyallar 0  
2208.90 – diğerleri    
2208.9010 – – alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol 0  
  – – kaplarda olan alkollü içkiler:    
2208.9021 — 2 litreyi geçenler 0  
2208.9022 — 2 litreyi geçmeyenler 0  
2208.9099 — diğerleri 0  

Bakanlık, önerilen düzeltmelerin mutat bir düzeltme usulüne uygun olarak yapılabileceği görüşündedir.

15 Aralık 2022 tarihine kadar önerilen düzeltmelere herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, önerilen düzeltmeler yukarıdakilere uygun olarak değiştirilmiş kabul edilecektir. 1 Şubat 2023 tarihinde, Ek llTteki düzeltilmiş Tablo 2, yürürlük tarihinden itibaren, hatalı olanın yerini alır.

İlgili metnin değiştirilmiş hali mümkün olan en kısa sürede Taraf Devletlere iletilecektir.

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Taraf Devletlere en derin saygılarını yeniden sunar.

Oslo, 28 Ekim 2022

NORVEÇ KRALİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

EFTA Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 25 Haziran 2018’te İzlanda’nın Sauöârkrökur şehrinde imzalanan EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Depoziteri sıfatıyla Norveç Hükümeti adına Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, Taraf Devletlere saygılarını sunar ve söz konusu Anlaşma için önerilen düzeltmelerle birlikte 28 Ekim 2022 tarihli depoziter bildirimine başvurmaktan onur duyar.

Depoziter tarafından önerilen düzeltmelere herhangi bir İtiraz gelmemiştir ve sonuç olarak, metin düzeltilmiş olarak kabul edilmektedir. 1 Şubat 2023 tarihinde, Ek IH ‘teki düzeltilmiş Tablo 2, hatalı olanın yerini alacaktır.

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Taraf Devletlere en derin saygılarını yeniden sunar.

Oslo, 19 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

İzlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

Lihtenştayn Prensliği Dışişleri Ofisi

Vaduz

İsveç Konfederasyonu Büyükelçiliği

Oslo

Kopya: EFTA Sekreteryası

Cenevre

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Türkiye ile EFTA Arasında STA İşlenmemiş Tarım Ürünleri 8408 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.