Türkiye ile Azerbeycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması

01.03.2024 Tarihli 32476 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
“TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI”NI TADİL EDEN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7497  –   Kabul Tarihi: 21/2/2024

MADDE 1- (1) 29 Nisan 2023 tarihinde Samsun’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Azerbeycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.