TPS-Hareketli Makina Uygunluk Belgesi – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-106.05-00098157623
Konu: TPS-Hareketli Makina Uygunluk Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/2) uyarınca düzenlenen Hareketli Makina Uygunluk Belgesi Tek Pencere Sistemi’ne alınmış olup konuya ilişkin 25.06.2024 tarihli ve 2024/10 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EK: 2024/10 Sayılı Genelge

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

TPS-Hareketli Makina Uygunluk Belgesi – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.