TMO İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alımları Yönetmeliği Mülga

28.11.2023 Tarihli 32383 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.

TMO İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alımları Yönetmeliği Mülga yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.