Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 8045

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 8045

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P

Dipnot

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

2712.20.90

*

Parafın

Ton

10.000

0

2811.19.80.90.19

*

* Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36- 2).

Ton

2.000

0

2914.19.90

*

Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6):maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum %0,l su içeren, maksimum 15 APIIA renk değerinde, Kırınma indisi 1,450 ±0,002 yoğunluğu: 0,970- 0,975 g/cm3 (20°C).

Ton

1.100

0

2915.21

*

*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).

Ton

70.000

0

2915.32

*

Vinil Asetat.

Ton

107.000

0

2916.12.00.00.13

*

Butil Akrilat(CASRN 141-32-2).

Ton

65.000

0

2926.10

*

*55 fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.

Ton

120.000

0

2931.90.00

*

*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsikloterra siloksan (CAS RN 556-67-2),

Ton

5.000

0

2932.20.90

*

*Epsilon-Kaprolakton.

Ton

800

0

3804.00

*

*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügno sülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

1.800

0

3806.10

*

*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.

Ton

40.000

0

3815.90.90

*

*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.

Ton

450

0

3903.30

*

*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

– Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

– Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

– 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

– Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; –

ıL” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı.

– “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,

– ’b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

3907.29.20

*

*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas).

Ton

2.200

0

3907.29.20

*

* (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas).

Ton

14.500

0

7606.12.99

*,a

NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha: -193.746 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130mm veya daha fazla fakat 149mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya

-166.203 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Ton

30

0

8414.30.81.90.00

*,a

*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip reftijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).

Adet

2.000.000

0

8504.31.80

*,a

Elektrik transformatörü:

–  güç taşıma kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen, – bir ferrit nüveye sahip,

–  fiş veya kablosu olmayan,

–  sıvı izolasyonu olmayan, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar, buzdolapları ve termosifonların imalatında güç ve kontrol kartlan için dahili olarak kullanılmaya mahsus.

Adet

13.000.000

0

8504.31.80

 

*,a

Elektrik transformatörü:

– güç taşıma kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen, – fiş veya kablosu olmayan, – sıvı izolasyonu olmayan, TV’lerin, VS’lerin (görsel çözümler, monitör, akıllı tahta) ve set üstü kutuların imalatında dahili olarak kullanılmaya mahsus.

Adet

10.000.000

0

8507.50.00

*,a

*Nikel—l hidrit (NiMh) akumülatörler:

-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,

– uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen,

– genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen,

-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet

185.000

0

8507.60.00 veya 8507.80.00

*,a

*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):

-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,

-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,

– 8,4 V’luk (=0,05) voltajı olan,

-uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,

-genişliği 45 mm (±0,1) olan,

-yüksekliği 11 mm (±0,1) olan,

yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet

100.000

0

8507.60.00

*,a

*Lityum-iyon akümülatör:

-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan,

-Genişliği 100 mm fazla olmayan,

-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,

– Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet

11.000.000

0

8507.60.00

*,a

*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:

-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,

– Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm’yi geçmeyen,

-Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm’yi geçmeyen,

-Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet

138.000

0

8529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00

*,a

*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcılar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).

Adet

40.000.000

0

9503.00.75

*,a

*Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları:

– plastikten yapılmış bir gövde,

– ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre,

– komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar

oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Kg

5.000.000

0

9503.00.95

*,a

*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması:

– plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde),

– gövdenin ast kısmında hoparlör delikleri,

– gövdenin altında bir yalıtım şeridi,

– yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma,

– düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler

oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a).

Kg

3.000.000

0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen eşya için vergi oranı sıfır uygulanır.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 8045 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.