Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 8001

28.12.2023 Tarihli 32413 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARAR

Karar Sayısı: 8001

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile mezkûr Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

27/12/2023 TARİHLİ VE 8001 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 57 1,4249 4,8058
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 57 1,4249 4,8058
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

57 1,4249 4,8058
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 57 1,4249 4,8058

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci madde kapsamında vergi oranı, asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) hali;

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 1,1114 1,1043
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 1,1114 1,1043
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63 1,1114 1,1043
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 1,1114 1,1043

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 8001 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.