Oyun Matı Sınıflandırması Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-102.03
Konu : Oyun Matı

13.06.2024 / 97876479
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden “oyun matı” ticari tanımlı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, AS İzahnamesinin 95.03 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarının D (Diğer Oyuncaklar) kısmında “Bu pozisyon kişilerin (çocuklar veya büyükler) esasen eğlenmesine yönelik olarak hazırlanan oyuncakları kapsar…”, 39.26 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notunda ise; “Bu pozisyon, plastiklerden (bu Fasılın 1.Notunda da belirtildiği gibi) veya 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki diğer maddelerden ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan eşyayı kapsamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, benzer eşya için 95.03 tarife pozisyonu üzerinden düzenlenen TR340000160027 nolu BTB hatalı sınıflandırma nedeniyle iptal edilmiş olup gerekçe olarak çocukların kullanımına yönelik, iki tarafı baskılı; bir yüzünde harfler, diğer yüzünde renkli resimler (çeşitli hayvan figürleri) bulunan PVC oyun matının, birincil amacının çocukların bununla eğlenmesini sağlamak veya üzerinde yarışmaya, rekabete dayalı bir oyun oynamak olmadığı; eşyanın esas olarak zemini kapladığı ve küçük çocuklara harflere, sayılara vb.’ne karşı aşinalık kazandırmak gibi eğitici bir işlevinin de bulunduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla üzerinde harf, resim vb. bulunan çocukların ilgisini çekerek oyun oynadıkları esnada çıplak zeminde değil bu ürünün üzerinde oynamalarının amaçlandığı ve herhangi bir oyuncak içermeyen plastik esaslı “oyun matı” cinsi ürünlerin 39.26 tarife pozisyonunda (örnek görseller 1-2), bir oyuncakla birlikte bulunan, yarışmaya, rekabete dayalı bir oyun oynamak amaçlı matların ise 95.03 pozisyonunda (örnek görseller 3-4) sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Görsel 1 Görsel 2

Görsel 3 Görsel 4

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Oyun Matı Sınıflandırması Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.