Model Yılı Uygulaması – Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-100-00094527598

Konu: Model Yılı Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 26.02.2024 tarihli ve 94585460 sayılı yazıda özetle; 2023 yılı içerisinde üretilen 8429.51, 8429.52, 8429.59 GTP’li iş makinaları ile 2023 yılının ilk sekiz ayında üretilen ve 87.01; 87.02, 87.03 (8703.80 hariç); 87.04; 87.05 ve 87.11 GTİP‘li araçların yazıda belirtilen koşullar dahilinde 05 04.2024 tarihine kadar (bu tardı dahil) ithalinin 31 12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki merî ithalat Rejimi Kararının 3 üncü ve 7 ncı maddesi çerçevesinde uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 31.12.2023 tarihinden önce uluslararası geçerliliği olan bir taşıma belgesine bağlanarak ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş eşyanın ithali, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalından geçiş yapan gemilere yönelik saldırılardan kaynaklı olarak rota değiştirilmesi nedeniyle nakliye süresinin uzadığına ve bu nedenle 31.12.2023 tarihine kadar gümrüğe sunulamadığına dair belge (geminin seyretmiş olduğu güzergaha dışkın gemi seyir jurnali ve/veya gemi AIS iz bilgisi vb.) sunulması halinde 05.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılabilecektir.

Diğer taraftan 29-30-31 Aralık 2023 tarihlerinde gümrüğe sunulmuş eşyanın yazıda belirtilen nedenlerle gümrük işlemleri yapılamaması halinde İthalat Genel Müdürlüğünün ekli yazısı doğrultusunda 05.04.2024 tarihine kadar (bu tardı dahil) ithali yapılabilecektir.

Bununla birlikte, 29 Aralık 2023 tarihinden önce gümrüğe sunulmuş eşya için söz konusu yazı kapsamında işlem yapılmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Model Yılı Uygulaması – Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.