Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Karar 8567

29.05.2024 Tarihli 32560 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Menemen Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

28/5/2024 TARİHLİ VE 8567 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Menemen Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştır.

MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Karar 8567 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.