Kişisel Kullanıma Mahsus Araç ithalatı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-76107777-161.99-00096124171

Konu: Kişisel Kullanıma Mahsus Araç ithalatı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

24.04.2024/96124171
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08.04.2024 tarihli ve 2024/1922 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu hususlar Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiş olup konuyla alakalı bağlantı gümrük idaremiz Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden bilgi talep edilmiş ve cevaben alınan yazıdan özetle;

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) (Seri No:94) motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup söz konusu Tebliğ’in yalnızca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine konu araçları kapsadığı, gerek turistik, gerekse geçici ithal yoluyla bedelsiz ithalat işlemlerinin Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:l) kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tüm gümrük idarelerince yerine getirilebildiğinden bu hususla alakalı ayrı bir yetkilendirmeye gerek bulunmadığı;

Ayrıca turistik veya geçici ithal yoluyla bedelsiz ithalat işlemlerine yönelik başvuruların herhangi bir gümrük müşavirine gerek bulunmadan, yolcuların bizzat müracaatı neticesinde değerlendirildiği, bugüne kadar bu tür başvuruların ivedilikle sonuçlandırılarak, vatandaşlarımızın mağdur edilmediği gibi bu kapsamdaki başvurulara ilişkin taleplerinin reddedildiği yönünde de başvuru sahiplerince herhangi bir şikayette bulunulmadığı;

Gerek turistik gerekse geçici ithal yoluyla bedelsiz ithalat işlemlerine konu edilen, kendiliğinden sürülerek getirilen taşıtlara ilişkin gümrük işlemlerinde Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) kapsamında herhangi bir kısıtlama bulunmaması, tüm gümrük idarelerinin bu işlemlerde yetkili olması, bu kapsamda müracaat eden yükümlülerin bugüne kadar bir mağduriyet oluşturulmadan işlemlerinin tamamlanması nedenleriyle alınacak ilave bir talimata gerek bulunmadan Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı tüm gümrük idarelerince işlemlerin yapılabildiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan bedelsiz araç ithalatı talepleri ise 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de 2 Seri No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 38. maddesi hükümleri gereğince yetkili gümrük müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yavuz KORKMAZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kişisel Kullanıma Mahsus Araç ithalatı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.