Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında Yazı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı: E-16934678-163.01.04-00098474171
Konu: Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

05.07.2024 / 98474171
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 30.06.2022 tarihli ve E-16934678-163.01.04-00076087054 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemine ilişkin son dönemde Genel Müdürlüğümüze ulaşan taleplerden; İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelere yapılacak ihracatlarda firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize başvurdukları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının incelenmesinden; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliği ve İsviçre’ye göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler.

Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olup, Türkiye’den İngiltere ve Güney Kore başta olmak üzere üçüncü ülkelere yapılacak ihracatlarda REX numarası kullanılması imkanı ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ihracatçılarımızın REX Sİstemine bu amaçla kayıt yaptırmaması gerektiğine ilişkin ilgili tüm mükelleflere gerekli duyurunun yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında Yazı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.