İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 8639

08.06.2024 Tarihli 32570 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı:  8639

Ekli “İthalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

7 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki satırlar ve dipnot eklenmiştir.

8703.21.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.21.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.22.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.22.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.24.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.24.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.31.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.31.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.19.10.11

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.19.10.12

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.90.10.11

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.90.10.12

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.40.10.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.40.90.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.50.00.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.60.10.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.60.90.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.70.00.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

“(18)- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlar için %40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 8639 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.