İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2022/1 Ek

23.01.2024 Tarihli 32438 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 0802.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

0802.41.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

0802.42.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2022/1 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.