İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2017/1 Ek

16.02.2024 Tarihli 32462 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 15

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2017/1 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.