İthalatçının Başvurusu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğu Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-554.01.01-00095286509

Konu : Talep Hk

23.03.2024 / 95286509
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

İlgi : 06.03.2024 tarihli ve 1292 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ithalatta ürün güvenliği denetimleri; vatandaşlarımızın ve sanayicilerimizin güvenli ve mevzuata uygun ürün kullanabilmesini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, güvenli ve mevzuata uygun ürün üreten ve ithal eden firmalarımızı korumak, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak amaçlarıyla icra edilmekte olup her sene güncellenerek yayımlanan ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri çerçevesinde ithal edilmek istenen ürünlerin ülkemizdeki mer’i mevzuat hükümlerine uygunluğu denetlenmekte olup sunulması gereken belgeler ekte belirtilmektedir. Tebliğlerin “İthalatçının Başvurusu” maddesinin dördüncü fıkrası “(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.” hükmünü amirdir. Bununla beraber, örnek başvuru iletilmesi halinde konu detaylıca incelenebilinecektir.

Öte yandan, ürün güvenliği tebliğleri kapsamında yer alan üretim girdisi muafiyetine ilişkin iş ve işlemler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uhdesinde yürütülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca incelenen talepler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince onaylanmaktadır. Konuya ilişkin ilgili kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Halil MADAZLI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatçının Başvurusu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğu Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.