İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Duyuru – Borsa İstanbul

T.C. 
BORSA İSTANBUL A.Ş.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü

Sayı: E-18454353-100.04.02-24523                                                                01.03.2024
Konu: İşlenmemiş Altın İthalatı Hk. Duyuru

DAĞITIM YERLERİNE

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrasının (b) bendi, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası çerçevesinde, 07.08.2023 tarihinden itibaren işlenmemiş altın ithalat işlemlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılandırılan kota uygulamasının tatbikine devam edilmekle birlikte, dağıtım esaslarına ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Bu itibarla; 2024 yılı Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile bankaların yurt dışından sahip olduğu altının yurt içine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalatı konusunda kurumunuza tahsis edilen miktarı öğrenmek için, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü ile iletişime geçilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Korkmaz ERGUN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: İşlenmemiş Altın İthalatı Hk. İngilizce Duyuru (1 Sayfa)

Dağıtım: Kıymetli Madenler Piyasası Üyelerine

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Duyuru – Borsa İstanbul yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.