İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Modeller – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-18723479-153.18

Konu: İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Modeller

22.02.2024 / 94194425

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.06.2022 tarihli ve E-18723479-153.18-00075215519 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazımızda, ülkemizde yerleşik bir imalatçı ihracatçı firmaya sipariş verilebilmesi amacıyla yurtdışından numune olarak gelen eşya ile ilgili olarak, 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 86 ncı maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi için eşyanın taşıması gereken özellikler belirtilmiştir.

Karar kapsamında yapılacak beyanlarda ve bu beyanların kontrolleri esnasında anılan Kararın 13. maddesinde yer alan sınır ticaretine ilişkin yetkilendirilen gümrük idareleri ile yetkili illlere uygun işlem tesis edilmesi önem arz etmekte olup bu kapsamda hazırlanan liste yazımız ekinde yer almaktadır.

Söz konusu yazıda belirtilen hususlara ilave olarak

Ülkemizde yerleşik bir imalatçı ihracatçı firmaya sipariş verilebilmesi amacıyla yurtdışından model olarak gelen eşyanın “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” konulu 2022/9 sayılı Genelge’nin III numaralı bölümü hükümleri de dikkate alınmak üzere;

-Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması,

-Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip, üretime konu eşyanın modeli olması (Örneğin imalatçı/ihracatçı diş protezi üreticisi firmalarda diş protezi üretiminde model olarak kullanılmak üzere her biri farklı kişilere ait, farklı bir amaç için kullanılamayacak diş kalıpları) halinde söz konusu modele 2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Modeller – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.