İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Kuruluş Yönetmeliği 09.03.2024

09.03.2024 Tarihli 32484 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Mazeretli” ibaresi “TİM tarafından yapılan görevlendirme haricinde mazeretli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yetki bölgeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bütçe giderleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “denk,” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “1/2’si” ibaresi “3/4’ü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Kuruluş Yönetmeliği 09.03.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.