İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Yazı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-63721428-170.01.01-00092165976
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.12.2023 tarihli 92142879 sayılı yazılarında aynen;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Aralık 2023 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer ’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alman talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

EK:
Üstyazı örn.
DAĞITIM:                                                                                                                                                                           Bilgi:
Gereği:                                                                                                                                                                                             İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğine
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine                                                                                                                                   İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : E-73421605-142-00092142879
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Aralık 2023 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Yazı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.