İhracat Beyannamelerinin Kapatılması – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-63721428-170.01.01-00094424487
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 27.02.2024 tarihli 94392002 sayılı yazılarında aynen;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 29 Şubat 2024 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer ’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alman talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Adem DEMİRCİ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

EK:

Üstyazı örn.

DAĞITIM:

Gereği:

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Bilgi:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-142-00094392002
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 29 Şubat 2024 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.