İdari İzin – İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-73599646-903.99[PDB-İDARÎ ÎZİN]-00097821513

Konu :İdari İzin

DAĞITIM YERLERİNE

Kurban Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, 20-21 Haziran 2024 günü idari izinli sayılmaları hakkında Personel Genel Müdürlüğünden alınan 06.06.2024 tarihli, 97597257 sayılı yazı ve eki Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.06.2024 tarihli, 227644 sayılı ve “İdari İzin” konulu yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Bu itibarla, 20-21 Haziran 2024 günü idarede görevi yürütecek asgari seviyede memurun görevlendirilmesi ve öngörülen sürede işlemlerin mesai tahsilatı yapılmaksızın yürütülmesi,

15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00’da başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona eren resmi tatil süresince, hizmetin yürütülmesini sağlayacak asgari seviyede personelin görevlendirilmesi ile bayram tatili boyunca idarelerimizden ithalat-ihracat işlemlerine ilişkin işlemlerin fazla mesai ücreti ödenmek şartı ile kabul edilmesi, yolcu ve transit işlemlerinin yürütüldüğü kapı idarelerimizde işlemlerin aksatılmaksızın yürütülmesi konusunda gerekli tüm tedbirlerin alınması, belirlenen nöbetçi personelin hizmet binalarında bulunan ilan panolarında ilan edilerek personel nöbet listesinin 13.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze de gönderilmesi, ayrıca ilgili kişi ve kurumlara duyurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, idari izin süresince Bölge Müdürlüğümüzde görevli olacak personele ilişikin liste ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hayrettin YILDIRIM
Bölge Müdürü

Ek: Yazı ve ekleri

DAĞITIM:

Tüm Şube Müdürlükleri
Tüm Gümrük Müdürlükleri
Tüm Tasfiye İşletme Müdürlükleri
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
Tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlükleri
Tüm Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri
Tüm Dış Ticaret İşlemleri Müdürlükleri

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ/TEL NO NÖBETÇİ KALINACAK TARİH
Hilmi Hüseyin KANBUROĞLU

Mehtap ARDIÇ

TÎREN

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdür Yardımcısı V.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 0212 463 69 76-91 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Samet Zeki GÖKKAYA Faruk VURAL Şube Müdürü V.

Şube Müdürü

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Can YILDIZ

Betül HAVUZ

Büro Personeli

Büro Personeli

Personel Müdürlüğü 0212 463 69 68-61 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Emine GÖDELEK

Rahim ÖZTÜRK

VHKİ

VHKÎ

Antrepo ve Serbest Bölgeler Şub.Müd. 0212 463 69 34 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Şahin AYRIK

Şahin AYRIK

VHKİ

VHKÎ

Evrak Kayıt Servisi 0212 463 69 57-56 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Nevin AKÇÎN

Haşan BAL

Sercan EĞNE

ŞefV.

VHKİ

Muayene Memuru

Dış Tic.Tarife Kıymet ve Ver. Şube Md.(DTKV-l) /İhracat 0212 463 69 63 20 Haziran 2024

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

İbrahim Şirin DENİZ İbrahim Şirin DENİZ Büro Personeli

Büro Personeli

Dış Tic.Tarife Kıymet ve

Vergiler

Şubesi(DTKV-3)

Yurtdışı 0212 463 69 37

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Eda DELİKAYA

Eda DELİKAYA

Büro Personeli

Büro Personeli

Gümrük İşlemler ve Koordinasyon Şubesi 0212 463 69 23-54 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Tarık İNCE

Tarık İNCE

VHKİ

VHKİ

Bilgi İşlem- Avrupa

Yakası

CepTel:(537) 636-8164

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

İlknur KARANCI

İlknur KARANCI

Bilgisaray İşletmeni Bilgisaray İşletmeni Bilgi İşlem- Anadolu

Yakası

Cep Tel: (543) 7408012

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Mehmet Sait

AYDIN

Teknisyen Destek Hiz. Şube Md. 0212 463 69 80-81 20 Haziran 2024
Mehmet Sait

AYDIN

Teknisyen 21 Haziran 2024
Barış KAYA

Mustafa BABA

VHKİ

VHKİ

Destek Hiz. Şube

Md./Tahakkuk 0212 463 69 98-70 28

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Veli TÜRKEN

Veli TÜRKEN

Memur

Memur

Tasfiye Hiz. Şube Müd. 0212 463 69 39 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Dilek ÇELİK

Dilek ÇELİK

VHKİ

VHKİ

Tahsi lat,Taksitlendirme ve Geri Verme-1 (Geri Verme) Şube Müd. 0212 463 69 48 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Ahmet ÖZEN

Ahmet ÖZEN

VHKÎ

VHKİ

Ekonomik Etkili Gümrük

Rejimleri Şubesi 0212 463 69 79

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

S e İman AYDIN

Umut AKCAN

Muayene Memuru

Muayene Memuru

Dış Tic.Tarife Kıymet ve Ver. Şube Md.(DTKV-2) /İthalat 0212 463 69 51-53 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Dilek YAZICI

Dilek YAZICI

Memur

Memur

İstanbul Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü 0212 463 69 69 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

îrem Cansu BİNGÖL Tuğba ACAR Memur

Muhafaza

Memuru

Özel Büro Şube Md. 0212 463 69 38 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Ozan AYKUTLU

Ozan AYKUTLU

Muayene Memuru

Muayene Memuru

Risk Analizleri Şubesi 0212 463 69 36 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Erhan

MEYDANAL

Erhan

MEYDANAL

Şef V.

Şef V.

Kontrol Şubesi

Müdürlüğü

Cep Tel:0507 912 87 14

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Hülya SARAÇ

Gülnur KÖSEOĞLU

VHKİ

Memur

Tahsilat,Taksitlendirme ve Geri Verme-2 (Uzlaşma) Şube Müd. 0212 463 70 25 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Engin ÇAKAN Fahriye GÜRHAN GÜLAY

Engin ÇAKAN Fahriye GÜRHAN GÜLAY

Muayene Memuru

VHKİ

Muayene Memuru

VHKİ

Transit Şube Müdürlüğü

0212 463 70 14

20 Haziran 2024

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Figen FANSA DEMİRTAŞ Figen FANSA DEMİRTAŞ Muhafaza Memuru Muhafaza Memuru Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müd. 0212 463 69 29 20 Haziran 2024

21 Haziran 2024

Osman ÇELİK

Osman ÇELİK

Memur

Memur

Ticaretin

Kolaylaştırılması Şube Müd. 0212 463 70 19

20 Haziran 2024

21 Haziran 2024


T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARÎ ÎŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,

Sayı: E-66836956-010.07-227644
Konu: İdari İzin

DAĞITIM YERLERİNE

Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00’te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Doç. Dr. Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

Dağıtım:

Gereği:

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına
Bakanlıklara
(Bağlı, İlgili ve İlişkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bakanlıklarca)
(Valiliklere İçişleri Bakanlığınca, Belediyelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca) Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (Yükseköğretim Kuruluşlarına, Bağlı ve İlgili Kuruluşlara YÖK Başkanlığınca)

Bilgi:

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
Yargıtay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
Sayıştay Başkanlığına
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına

 

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız .

Mevzuat için Tıklayınız.

İdari İzin – İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.