Hububat Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği Ek

14.05.2024 Tarihli 32546 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami 12” ibaresi “18” şeklinde ve “24” ibaresi “36” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Hububat Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.