Hırvatistan Elektronik Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.01
Konu : Hırvatistan Elektronik Menşe İspat ve
Dolaşım Belgeleri

25.10.2023/90326850
DAĞITIM YERLERİNE

Hırvatistan Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 16.10.2023 tarihli yazıda, menşe ispat ve dolaşım belgeleri ile menşe şahadetnamelerinin elektronik olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunda, Hırvatistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresinden alınan bilgiler çerçevesinde özetle;

Tercihli dolaşım sertifikalarının (EUR.1, EUR-MED, A.TR), verilmesinden Hırvatistan Cumhuriyeti Gümrük İdaresi, tercihli olmayan menşe kanıtının (Menşe Şehadetnamesi) verilmesinden ise Hırvatistan Ekonomi Odasının (HGK) sorumlu olduğu ve Gümrük İdaresinin tercihli menşe ispat belgelerini yalnızca kağıt üzerinde düzenlediği, (EPOC Sistemi (elektronik menşe ispat belgeleri – sertifikalar) olarak adlandırılan PEM alanında entegre dijital çözümün uygulanmasının başlamasına kadar), Tercihli olmayan menşe belgesinin düzenlenmesiyle ilgili olarak ise 16 Ekim 2023 tarih itibarıyla HGK elektronik menşe sertifikaları vermeye başlandığı ve verilen sertifikanın numarasına veya QR koduna göre aşağıdaki doğrulama bağlantısı aracılığıyla doğrulama yapılması mümkün olduğu iletilmiştir.

https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/potvrda-o-podrijetlu-robe/provjera-potvrde-o-podrijetlu-robe

Söz konusu doğrulama adresi Portaldaki Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri bölümüne eklenmiştir. Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Hırvatistan Elektronik Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.