Hayvan İthalatında Sertifika Modellerinin Belirlenmesi Yönetmeliği

05.04.2024 Tarihli 32511 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA
KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ
STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulamanın ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümleri 31/1/2026 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 31/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Hayvan İthalatında Sertifika Modellerinin Belirlenmesi Yönetmeliği yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.