Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Geçiş Yapacak Taşıtlar Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-120.99-00090146647
Konu: Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Geçiş
Yapacak Taşıtlar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 22.09.2023 tarihli ve 89277308 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazıda, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Gümrük Kapılarından ülkemize giriş yapıp Gürcistan üzerinden üçüncü ülkelere transit geçiş yapacak taşıtların giriş gümrük idarelerince öncelikle Aktaş Sınır Kapısı olmak üzere Türkgözü ve yükümlülerin talebi olması durumunda diğer Gümrük Kapılarına çıkış yapmak üzere yönlendirilmesi hususları yer almaktadır.

Bu çerçevede, halihazırda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen uygulama, 23.10.2023 tarihi itibariyle RO-RO taşımacılığı kapsamında limanlardan giriş yapacak taşıtlar için de hayata geçirilecektir.

Bu itibarla, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Gürcüce dillerinde hazırlanan bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Bilgilendirme Notları

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Geçiş Yapacak Taşıtlar Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.