Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hk 09.05.2024

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-76107777-161.02.01-

Konu: Yönetmelik Değişikliği

09.05.2024/96132509
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 24.04.2024 tarihli 96084230 sayılı yazıda; 20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinde;

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8)     Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9)    Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez- ” fıkralarının eklendiği, bildirilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere söz konusu sözleşme şartının Yönetmelik maddesinin yürürlük tarihine kadar yerine getirilmesini teminen;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yavuz KORKMAZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdürü Yardımcısı V.

Ek: Yazı örn.

Dağıtım:
Gereği:
İstanbul Gümrük Müşavirleri

Bilgi:
Tüm Şube Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Tasfiye İşletme Müdürlükleri
Tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müd.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-82858591-010.03-00096084230
Konu: Yönetmelik Değişikliği Hk

DAĞITIM YERLERİNE

(1) 04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesine;

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez. ” fıkraları eklenmiştir.

Bu itibarla söz konusu sözleşme şartının Yönetmelik maddesinin yürürlük tarihine kadar yerine getirilmesini teminen;

Gümrük müşavir dernekleri tarafından ivedilikle üyelerine duyuruların yapılması,

Bölge Müdürlükleri tarafından da madde hükmünün uygulanmasının takibi için gerekli işlemlerin yapılması konusunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hk 09.05.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.