Gümrük Yönetmeliği 563 Maddesi Sözleşme Şartı Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-010.03-00096908132
Konu : Yönetmelik Değişikliği Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 22.04.2024 tarihli, E-82858591-010.03-00096084230 sayılı yazımız

Bakanlık Makamının 16.05.2024 tarihli, 96878823 sayılı Onayı ile; Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinde yer alan sözleşme şartının yerine getirilmesine ilişkin sürenin 31.07.2024 tarihine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliği 563 Maddesi Sözleşme Şartı Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.