Genelge 2024/5 – Güney Kore STA Fatura ve Menşe Beyanları

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-010.06.01 -00094046104
Konu: Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları

 

15.02.2024 / 94046104
DAĞITIM YERLERİNE

Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları’ konulu 2024/5 sayılı Genelge ilişikte yer almaktadır. Söz konusu Genelgeye “https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2024” adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenk Burak ALTAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: Genelge

Dağıtım:
Gereği:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-010.06.01 -00093933739
Konu: Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları

GENELGE
(2024/5)

İlgi: 21.11.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı İç Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/5 – Güney Kore STA Fatura ve Menşe Beyanları yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.