Genelge 2024/4 – İşlenmemiş Altın Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01-00093741725
Konu : İşlenmemiş altın

GENELGE
(2024/4)

Bilindiği üzere, “Kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya” Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 71 inci fasılda yer almakta, 71 nci fasıl 4-A nolu notuna göre “Kıymetli metal” tabirinden, gümüş, altın ve platin anlaşılmaktadır.

Yine 71 inci faslın 5 nolu notunda

“Bu Fasılın tatbikinde, içinde kıymetli metal bulunan alaşımların içindeki herhangi bir kıymetli metal miktarı, alaşımın ağırlığının en az % 2 sini oluşturuyorsa, bu alaşımlar (fırınlanmış alaşımlar ve metallerin birbirleriyle olan bileşimleri) kıymetli metal alaşımı sayılır. Kıymetli metal alaşımları aşağıdaki kurallara göre tasnif edilir:

  1. Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla platin içeren alaşımlar platin alaşımı sayılır;
  2. Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla altın içerip içinde hiç platin bulunmayan veya % 2’den az platin bulunan alaşımlar altın alaşımı sayılır;
  3. Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla gümüş içeren diğer bütün alaşımlar gümüş alaşımı sayılır.”, hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere, kıymetli metaller kendi içerisinde bir sıralamaya tabi tutulmuş ve sıralamada birinci sıraya platin, ikinci sıraya altın üçüncü sıraya da gümüş yerleştirilmiştir. Söz konusu hükümler eşyanın tarife sınıflandırmasında dikkate alınacak olup, herhangi bir alaşımın içinde bulunan kıymetli metallerin yukarıda belirtilen oranlarda olması durumunda, eşyanın cins, miktar ve oranına göre platin, altın veya gümüşle ilgili uygun tarife pozisyonunda sınıflandırma yapılacaktır.

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 07.08.2023 tarihinden itibaren, işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulamasına geçilmiş ve söz konusu kota takibi Borsa İstanbul Uygunluk yazıları üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden yukarıdaki sıralamaya göre daha az kıymetli metal olan gümüş içerisinde daha yüksek kıymetli metal olan ve kotaya tabi olan altının bulunduğu alaşımların ithal edilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu kota uygulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen ;

  1. Altın ve gümüş metallerini içeren alaşımlarda söz konusu metallerin izahnamede belirtilen oranların hesaplanmasında, alaşımın tüm ağırlığının göz önüne alınarak hesaplama yapılması,
  2. Kıymetli metalin gerçek miktarının ayar evlerinde yapılacak tahlile göre tespit edilmesi,
  3. Alaşımda yer alan kıymetli metal veya diğer metallerin miktar ve kıymetinin belirlenerek alaşımda kıymetli metal sıralamasında önde gelen kıymetli metalin gümrük beyannamesinde ikinci bir kalem olarak beyan edilmesi,

şeklinde işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/4 – İşlenmemiş Altın Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.