Genelge 2024/2 – Dahilde İşleme İzni Kıymetli Maden İthali Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-010.06.01-00093348438
Konu: Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik

GENELGE
(2024/2)

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.”

2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir.

3. Örnek 2 ve Örnek 4 aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Örnek 2- İlk kez izin başvurusu yapan firma

İzin Başvuru tarihi: 2 Ocak 2024 (firmanın ilk izin başvurusu)

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

1 Temmuz 2024 – 31Aralık 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 10/100 = (3000×3/12) x (0,10) = 75 kg.”

“Örnek 4-Firmanın 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılmasını talep etmesi

İzin başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

2 Ocak 2023 – 1 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru bir yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP’ler ile aldığı tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 100 kg.

3 üncü maddeye göre her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı: 100×10/100=10 kg

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

4 üncü maddeye göre, izin başvurusunu müteakip ilk 6 ayda her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

Bu durumda, firmanın talebine göre 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılarak

Örnek 2.ye göre işlemlere devam edilir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/2 – Dahilde İşleme İzni Kıymetli Maden İthali Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.