Genelge 2024/1 – TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-106.05-00092556558
Konu: TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi

GENELGE
(2024/1)

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/17) uyarınca düzenlenen Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi Tek Pencere Sistemi’ne alınmış olup söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’ne (TAREKS) yapılan 1102 kodlu TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi başvurularına ilişkin bilgiler Tek Pencere Sistemi’ne iletilecektir.

2. İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarası TAREKS tarafından yükümlüye gösterilecektir.

3. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 24000000001102000000001/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/1 – TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.