Genelge 2023/12 – 2017/10 Sayılı Genelgenin Kaldırılması

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-2I558579-166.99[GGM-07]-00089914632
Konu : 2017/10 Sayılı Genelgenin Kaldırılması

GENELGE
(2023/12)

İlgi : 2017/10 sayılı Genelge.

ilgi’de kayıtlı “Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ömer BOLAT
Bakan

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2023/12 – 2017/10 Sayılı Genelgenin Kaldırılması yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.