Genelge 2021/22 Uygulamaları Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-140.01.01
Konu: 2021/22 Sayılı Genelge Uygulamaları

10.01.2024 / 92840004
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.09.2021 tarihli ve 67011150 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimlerine ilişkin işlemler 2021/22 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2021/22 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslim işlemlerinde gümrük idaresinin onayı/memur kaşesinin aranması gibi farklı uygulamalar olabildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Genelge’nin 4/b maddesinde, 2’nci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına ihracat hükmünde teslim edilmesinde sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzu düzenleneceği; teslim eden ve teslim alan taraflarca imzalanması gereken belge üzerinde gümrük idareleri tarafından herhangi bir işlem yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yükümlü mağduriyetine yol açılmamasını teminen, bahse konu Genelge hükümlerine titizlikle riayet edilmesi hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2021/22 Uygulamaları Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.