Gelir İdaresi Başkanlığı (I) Sayılı Liste 03.07.2024

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

(I) SAYILI LİSTE

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/5) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024)

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
9,6130 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
11,2965 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
11,2965 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
11,2965 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
11,8420 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
11,8420 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
11,8420 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
9,7472 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
9,7472 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
10,5902 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
9,2437 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
9,2437 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
9,2437 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Diğerleri
9,2437 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
9,2437 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
9,2437 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
8,8831 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
8,8831 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
10,5902 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
9,2437 Litre
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
9,2437 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
9,2437 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
8,8831 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
8,8831 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
2,4518 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Diğerleri
1,2208 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
1,1537 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,1537 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Diğerleri
1,1537 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
2,4518 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
1,2208 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
1,1537 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
4,1940
0,1120
Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
8,6722 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
8,6722 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
8,6722
8,6722
Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri

4,1940
0,1120

Standart Metreküp Standart Metreküp

2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
8,6722 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
8,6722 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
Diğerleri
0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 5,7739 Litre

(I) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 11,1713 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 11,1713 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 11,1713 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 11,1713 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 11,1713 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 11,1713 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 11,1713 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 11,1713 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
11,1713

7,7302

 

Kilogram

Kilogram

 

2901.10.00.90.11 Hekzan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 11,1713 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 11,1713 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 11,1713 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 11,1713 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 11,1713 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 11,1713 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 4,1984 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 4,1984 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
7,7302 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
7,7302 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
7,7302 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
7,7302 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
7,7302 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
7,7302 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
7,7302 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
7,7302 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 7,7302 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 7,7302 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 7,7302 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 5,8552 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 5,8552 Litre
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
7,7302 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
7,7302 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
7,7302 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
7,7302 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
7,7302 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
7,7302 Kilogram

4760 sayılı ÖTV Kanunu (I) Sayılı Listenin A cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının eski hali;

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
8,0451 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
9,4540 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
9,4540 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
9,4540 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
9,9105 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
9,9105 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
9,9105 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
8,1574 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
8,1574 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
8,8629 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,4342 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
7,4342 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
8,8629 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
7,7360 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
7,7360 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
7,4342 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
7,4342 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
2,0519 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Diğerleri
1,0217 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,9656 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,9656 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Diğerleri
0,9656 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
2,0519 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
1,0217 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
0,9656 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
3,5100 0,0938 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
7,2577 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
7,2577 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
7,2577

7,2577

Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
3,5100 0,0938 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
7,2577 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
7,2577 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
Diğerleri
0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 4,8322 Litre

4760 sayılı ÖTV Kanunu (I) Sayılı Listenin B cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

(I) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 9,3492 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 9,3492 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 9,3492 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 9,3492 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 9,3492 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 9,3492 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 9,3492 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 9,3492 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
9,3492

6,4694

 

Kilogram

Kilogram

 

2901.10.00.90.11 Hekzan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 9,3492 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 9,3492 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 9,3492 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 9,3492 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 9,3492 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 9,3492 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 3,5136 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 3,5136 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
6,4694 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
6,4694 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
6,4694 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
6,4694 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 6,4694 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 6,4694 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 6,4694 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 4,9002 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 4,9002 Litre
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
6,4694 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
6,4694 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
6,4694 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
6,4694 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
6,4694 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
6,4694 Kilogram

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı (I) Sayılı Liste 03.07.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.