Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-72093537-641.04[GGM-147]-00090168684
Konu: Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 29.03.2023 tarihli, 2023/1605-BU sayılı yazınız.
b) 10.05.2023 tarihli, 85304832 sayılı yazımız.
c) 16.05.2023 tarihli, 2023/2366-BU sayılı yazınız.
d) 17.05.2023 tarihli, 85526507 sayılı yazımız.
e) 22.08.2023 tarihli, 2023/3738-BU sayılı yazınız.
f) 22.09.2023 tarihli, 2023/4398-BU sayılı yazınız.

İlgi (a), (c), (e) ve (f)’de kayıtlı yazılarda özetle; gümrük müşavirlerinin geçerli bir vekaletle yolcu ve eşyasına ait belgeleri eksiksiz sunması durumunda yolcu olmaksızın işlemleri takip etmelerinin bazı gümrük idarelerince engellendiği bildirilerek söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen konu ile ilgili tüm gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi istenilmiştir.

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesinde bütün kişilerin, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştûmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilecekleri; temsilin, doğrudan veya dolaylı olabileceği; dolaylı temsil durumunda temsilcinin kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket ederceği; temsilcinin, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorunda oldukları; 225 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerin gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilecekleri;

225 inci maddenin birinci fıkrasında; eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetlerin, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılacağı;

226 ncı maddesinin birinci fıkrasında da gümrük müşavirlerinin her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, gümrük idarelerince yukarıda yer alan mevzuat hükümleri kapsamında işlemler yürütülmekte olup farklı bir işlemin yapıldığı gümrük idaresi hakkında Genel Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi halinde ancak konunun daha detaylı olarak ilgili gümrük idaresi nezdinde araştırılması mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.